Voucher MIKOŁAJKOWY

W tym miejscu możesz kupić voucher mikołajkowy na dowolną kwotę. Dodaj tyle sztuk produktu, aby kwota zgadzała się z sumą, którą chcesz przekazać na cel charytatywny.

Na podstawie ankiety dostępnej na Grupie Gości Saunowego Stawu na FB wybraliśmy dwa cele charytawne, na które przekażemy całkowity dochód ze sprzedaży biletów, przedmiotów oraz mikołajkowych voucherów. Jeśli kwota przekroczy 5000 zł, przekażemy również po 500 zł na każdy z trzech pozostałych celów.

1,00 

Kategoria: